Armoede

ingevoerd op 3-12-2013

Arme mensen leven gemiddeld zeven tot negen jaar korter dan rijke mensen. Ook maken arme mensen 17 tot 19 jaar langer gebruik van chronische zorgsystemen. Verweduwde en alleenstaande vrouwen met alleen AOW zijn oververtegenwoordigd in onze Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen. Armoede kost onze samenleving dus handenvol met geld.
We kunnen de samenleving heel veel geld besparen als we werk gaan maken van de bestrijding van de armoede en de onwetendheid. Dat is goed voor iedereen, want ook rijke mensen betalen mee aan de gezondheidszorg. Leuk idee toch; door armoede te bestrijden, kosten besparen in de zorg!